ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Rogodziński

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Wojtkowiak

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Łukasz Kwas

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Dariusz Wojcieszak

31 - 07 - 2018 - Akcja ponownego oflagowania i oznakowania pojazdów w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej ! ! ! (...)

31 - 07 - 2018 - Akcja ponownego oflagowania i oznakowania pojazdów w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej ! ! ! (...)

   W nawiązaniu do wcześniejszych działań Związku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych, oraz wystąpienia Komendanta Głównego PSP z dnia 23 lipca 2018 roku dotyczącego „flag i banerów zamieszczanych na pojazdach eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej” (...)

florek&nszzpp

 

Koleżanki i Koledzy Związkowcy, 

W nawiązaniu do wcześniejszych działań Związku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych, oraz wystąpienia Komendanta Głównego PSP z dnia 23 lipca 2018 roku dotyczącego „flag i banerów zamieszczanych na pojazdach eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”, przypominam o realizacji harmonogramu i form protestu określonych uchwałą Rady Federacji ZZ SM 4/II/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.. w tym ze szczególnym uwzględnieniem ponownego oflagowania i oznakowania pojazdów w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej.

Czynności te proszę realizować ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa osób, sprzętu i mienia. Pamiętajmy również aby zastosowane środki protestu pozostały w zgodzie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym i nie zagrażały w jakikolwiek sposób uczestnikom ruchu drogowego. Wykorzystywane elementy w postaci flag czy bannerów zawieszanych na pojazdach straży pożarnej proszę umieszczać w sposób nie godzący w integralność stałych elementów oznakowania pojazdów, umożliwiając identyfikację jednostki pojazdu.

Pamiętajmy iż podjęta akcja protestacyjna pozostaje zgodna z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wbrew twierdzeniom wskazanym w w/w piśmie KG PSP nie stanowi naruszenia któregokolwiek z wymienionych przepisów, co znalazło potwierdzenie w opinii i wystąpieniu kancelarii prawnej z dnia 27 lipca 2018 roku (pełna treść w załączeniu).

(…) Z uwagi na podjęte przez Komendanta Głównego PSP działania konieczne jest przytoczenie treści art. 25 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: „w obronie praw i interesów określonych w art. 1 mogą być stosowane, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w rozdziale 2, inne niż strajk formy akcji protestacyjnej, niezagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. Z prawa tego mogą korzystać także pracownicy niemający prawa do strajku”. Tak długo jak akcja protestacyjna NSZZ PP oraz ZZS „Florian” pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, tak długo nie można sprzeciwiać się jej prowadzeniu. Wskazać należy również, że w zgodzie z art. 26 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie  podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. (…)

*szczegółowe odniesienia do argumentów patrz załączony plik pdf.

W mocy pozostają dotychczasowe ustalenia i przyjęty harmonogram Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych.

 Za Zarządy:

ZZS Florian, NSZZ PP

(-) podpisy

Polecane materiały:

 1. plik pismo/opinia kancelarii w/s pisma KG PSP - plik w załączeniu – link PDF Komunikat MSWiA ws. pisma PSP - https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17709,Komunikat-MSWiA-ws-pisma-PSP.html
 2. Szef MSWiA chce wyjaśnień komendanta głównego PSP po tekście Onetu - https://wiadomosci.onet.pl/kraj/szef-mswia-chce-wyjasnien-komendanta-glownego-psp-po-tekscie-onetu/z4pk263?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
 3. Komendant główny PSP nakazał strażakom usunąć symbole protestu. Związki oburzone - https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/strazacy-musza-usunac-symbole-protestu-zwiazki-zawodowe-oburzone/hllllwh

               

Do pobrania :

pdf ikona 2018-07-31 - pismo Kancelarii Prawnej dot. Oflagowanie Pojazdów (do KG PSP).pdf

pdf ikona - 2018-07-31-Florian i NSZZPP - Akcja Ponowne Oflagowanie Pojazdów.pdf2018-07-31-Florian i NSZZPP - Akcja Ponowne Oflagowanie Pojazdów.pdf

 

akcja protestacyjna 2

16 - 07 - 2018 - APEL FEDERACJI ZZ SŁUŻB MUNDUROWYCH O WYSYŁANIE LISTU DO PREZESA RADY MINISTRÓW (...)

16 - 07 - 2018 - APEL FEDERACJI ZZ SŁUŻB MUNDUROWYCH O WYSYŁANIE LISTU DO PREZESA RADY MINISTRÓW (...)

Warszawa, dn. 11 lipca 2018 roku

 

A P E L

 

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, zwracam się do funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów oraz Waszych rodzin z apelem o wysyłanie listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wysłanie tego listu będzie wyrazem troski funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin o stan bezpieczeństwa państwa i poparciem działań prowadzonych przez Federację w zakresie realizacji żądań skierowanych w dniu 12 marca 2018 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wysłanie jak największej liczby listów wzmocni nasze argumenty i siłę naszych wspólnych działań.

 

List proszę wysyłać w terminie od dnia 16 lipca do 1 września 2018 r.

 

Adresy, pod które należy wysłać list do Prezesa Rady Ministrów.

Pan Mateusz Morawiecki

Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Treść listu stanowi załącznik do apelu.

 

Przewodniczący Federacji ZZ SM

        Marcin KOLASA

 

 

Treść listu

                                                                                                           ……………….., dn. ................ lipca 2018 r.

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Szanowny Panie Premierze !

 

Popierając działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej, wnoszę o niezwłoczną realizację żądań jakie zostały przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Minister Finansów Teresy Czerwińskiej i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w dniu 12 marca 2018 roku.

 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierując się troską o stan bezpieczeństwa państwa i jego obywateli a także reprezentując interesy funkcjonariuszy i ich rodzin postuluje o:

 

 1. Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
 2. Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
 3. Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
 4. Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych — nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
 5. Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
 6. Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający 30 dni w roku.

 

Niepokojąca liczba wakatów, niskie uposażenia, brak chętnych kandydatów do służb mundurowych wymagają podjęcia przez Pana Premiera i Radę Ministrów pilnych decyzji, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Taką nadzieją jest skuteczna realizacja postulatów zaproponowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

 

Wprowadzenie ich w życie przyczyni się do stabilizacji sytuacji w służbach mundurowych i pozwoli godnie żyć funkcjonariuszom i ich rodzinom. Z tego powodu należy dokonać nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017- 2020” i ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu ,,Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, uwzględniając istotny wzrost uposażeń w formacjach podległych MSWiA, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów ponad to co jest zagwarantowane w ustawach.

 

Należy podkreślić, że wprowadzenie ustawy modernizacyjnej w MSWiA i MS było oczekiwane przez środowisko służb mundurowych, w szczególności po latach finansowych wyrzeczeń i niesłusznego odbierania kolejnych uprawnień socjalnych, które nazywano propagandowo przywilejami. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w wielu przypadkach funkcjonariusze kwalifikują się do korzystania z pomocy społecznej a ich uposażenia są niższe niż pracowników dyskontów. Program modernizacji dawał nadzieję na poprawę egzystencji funkcjonariuszy i ich rodzin. Jednak przewidziane tam środki na wzrost uposażeń okazały się niewystarczające, ponieważ ze służb podległych MSWiA, MF i MS nadal odchodzą doświadczeni funkcjonariusze a na ich miejsce nie ma wystarczającej ilości chętnych gotowych sprostać wysokim wymaganiom służby.

 

Funkcjonariusze oczekują na stabilizacje, realizację przedwyborczych obietnic i zapewnienie im godnej egzystencji na miarę nowoczesnego Państwa i społeczeństwa. To się należy tym, którzy każdego dnia i o każdej porze stoją na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli !

 

.............................

 

Do pobrania :

pdf ikona- ; 2018-07-16 - Apel FZZSM.pdf

pdf ikona   - 2018-07-16 - List do Premiera .pdf

Federacja baner poziom

14 - 07 - 2018 - Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Służb Mundurowych (...)

14 - 07 - 2018 - Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Służb Mundurowych (...)

   W dniu 11 lipca 2018 roku obradowała Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na której podjęto uchwałę nr 2/II/2018  o rozpoczęciu 16 lipca 2018 roku Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych przez związki zawodowe będące członkami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkanie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reperezentujących funkcjonariuszy (...)

14 lipca 2018 roku

 
 
Przewodniczący
Organizacji członkowskich
NSZZ Pracowników Pożarnictwa
Koleżanki i Koledzy Związkowcy,
 
 
 
     W dniu 11 lipca 2018 roku obradowała Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na której podjęto uchwałę nr 2/II/2018 o rozpoczęciu 16 lipca 2018 roku Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Służb Mundurowych przez związki zawodowe będące członkami Federacji ZZ SM. 
 
     Stabilizacja kadrowa, radykalne zwiększenie nakładów na wzrost uposażeń funkcjonariuszy z  jednoczesnym przywróceniem uprawnień emerytalnych, jakie obowiązywały do  31 grudnia 2012 r., wprowadzenie odpłatności za tzw. nadgodziny, odmrożenia waloryzacji płac oraz wprowadzenie trzydziestodniowego okresu absencji chorobowej z zachowaniem 100 procent uposażenia, to główne cele o które walczymy. 
 
     Pamiętajmy, iż aktualne działania protestacyjne nie zamykają i nie wykluczają kontynuowania rokowań w sprawie podpisania porozumienia gwarantującego realizację w/w postulatów, skierowanych przez Federację ZZ SM w dniu 12 marca 2018 roku do: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów.
 
     Realizując wcześniejsze uchwały i stanowiska Związku, Zarząd Główny NSZZ Pracowników Pożarnictwa w ramach aktualnie prowadzonej akcji solidarnościowej, zaleca organizacjom terenowym Związku realizację harmonogramu i form protestu określonych uchwałą Rady Federacji ZZ SM nr 4/II/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.. m.in.:
 
 • oflagowanie i oznakowanie jednostek oraz pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa osób, sprzętu i mienia – 16 lipca 2018 roku od godz. 12.00. Proszę o udokumentowanie tego faktu i nadsyłanie zdjęć na adres Zarządu Głównego.
 • podaniu do publicznej wiadomości decyzji o podjęciu akcji protestacyjnej, prowadzeniu kampanii informacyjnej o przyczynach tej decyzji i postulatach (m.in. informacje medialne, akcja ulotkowa itp.),
 • wystąpienie z apelem do funkcjonariuszy i ich rodzin o wysyłanie listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego jako poparcie działań prowadzonych przez Federację ZZ SM i żądań skierowanych w dniu 12 marca 2018 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – od 16 lipca 
 • 01 września 2018 roku. Treść apelu wraz z propozycją listu do Premiera zostanie zmieszczona na stronie internetowej Związku,
 • realizację harmonogramu działań wprowadzający inne formy protestu zgodnie z uchwałą Rady Federacji ZZ SM nr 4/II/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
     Informację o uruchomieniu tych form protestu proszę koordynować na podległym terenie wraz z niezbędną informacją skierowaną do właściwych KW/KM/KP Państwowej Straży Pożarnej, realizację i prowadzenie innych dozwolonych prawem form protestu zatwierdzonych  przez Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
 
 
     Decyzję o zakresie i formie prowadzenia akcji solidarnościowej proszę podejmować w porozumieniu i przy współpracy z innymi organizacjami związkowymi. Pamiętajmy, tylko siła wspólnych działań funkcjonariuszy wszystkich formacji służb mundurowych, będzie posiadała odpowiednią moc oddziaływania i skuteczność.
 
 
                   Za Zarząd
 
     Przewodniczący  ZG NSZZ PP
 

Do pobrania :

pdf ikona- 2018-07-14 - uchwała Rady Federacji ZZ SM.pdf

pdf ikona   - 2018-07-14 - Postulaty - Pismo_MSWiA .pdf

pdf ikona   - 2018-07-14 -KG PSP Informacja - Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Federacji ZZSM.pdf

pdf ikona   - 2018-07-14 - NSZZ PP Informacja - Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Federacji ZZSM.pdf

 

Federacja baner poziom

11 - 07 - 2018 - KOMUNIKAT RADY FEDERACJI Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 11 lipca 2018 roku (...)

11 - 07 - 2018 - KOMUNIKAT RADY FEDERACJI Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 11 lipca 2018 roku (...)

DSC02975a

W dniu 11 lipca 2018 r. w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej. 

DSC02953a

Rada Federacji ZZ SM kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli podjęła uchwałę o rozpoczęciu od dnia 16 lipca 2018 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Decyzja ta podyktowana została brakiem podpisania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku. Decyzja Rady Federacji ZZ SM nie wyklucza kontynuowania dalszych rokowań ze stroną rządową. 

DSC02962a

W związku z rozpoczęciem akcji protestacyjnej, Rada Federacji ZZ SM rekomenduje związkom zawodowym wchodzącym w jej skład z dniem 16 lipca 2018 roku oflagowanie jednostek organizacyjnych i oznakowanie pojazdów służbowych, stosowanie pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne oraz wysyłanie listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z poparciem żądań Federacji ( list do pobrania w dniu 16 lipca 2018 r. na stronach internetowych związków ). Pozostałe działania przyjęte przez Radę Federacji ZZ SM będą uruchamiane przez powołany komitet protestacyjny w zależności od potrzeb. 

DSC02972a

Należy podkreślić, że Rada Federacji ZZ SM liczy na to, że przy stole negocjacji zostanie osiągnięty kompromis i nie będzie potrzeby uruchamiania zaplanowanych działań.  Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem Federacji ZZ SM, który  przewiduje kadencje trwające 1 rok, dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Federacji ZZ SM. Nowym Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych został Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski. Funkcję tą obejmie od dnia 16 lipca 2018 roku. 

DSC02979a

DSC02949a

W imieniu Federacji ZZ SM

                                      Przewodniczący

        Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

                                        

                                         Marcin Kolasa

Do pobrania :

pdf ikona   - 2018-07-11 - Komunikat RADY FEDERACJI Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 11 lipca 2018 roku.pdf

 

23 - 04 - 2018 - KOMUNIKAT Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczący ankiety referendalnej w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych (...)

23 - 04 - 2018 - KOMUNIKAT Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczący ankiety referendalnej w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych (...)

   Szanowne Koleżanki i Koledzy policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Służby Więziennej i celnicy ! 

Realizując swoje wcześniejsze decyzje, Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, z dniem 23 kwietnia 2018 r. uruchamia ankietę referendalną w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Chcemy w ten sposób poznać Waszą opinię na temat postawy Rządu wobec problemów Naszego środowiska i gotowości do spełnienia żądań, które w Waszym imieniu skierowaliśmy do poszczególnych ministrów w dniu 12 marca 2018 r. 

Wyniki referendum w sprawach najważniejszych dla naszego środowiska będą miały znaczenie rozstrzygające. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o to, aby wzięli w nim udział wszyscy funkcjonariusze, niezależnie od przynależności związkowej. Im więcej osób weźmie udział w referendum, tym większą wagę będzie ono przedstawiać w negocjacjach ze stroną rządową. 

Jeśli zadecydujecie o uruchomieniu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej, ważne będą formy tego protestu, a jeszcze ważniejsza będzie deklaracja osobistego zaangażowania. Stąd w ankiecie referendalnej pojawiło się 6 najbardziej typowych propozycji a także miejsce na propozycje, które wdrożymy dodatkowo na podstawie Waszych sugestii. 

Wychodząc naprzeciw różnym uwarunkowaniom, które nie zawsze mogą zapewnić pełną anonimowość lub też dostępność, Swój głos będziecie mogli oddać zarówno w sposób tradycyjny, wypełniając dostarczony przez działaczy związkowych formularz, jak i elektroniczny, za pośrednictwem stron właściwych centralnych organizacji związkowych:

NSZZ Policjantów – http://nszzp.pl/;

NSZZ FSG – http://www.nszzfsg.pl/;

ZZS Florian – http://www.zzsflorian.pl/;

NSZZ PP – https://www.zgnszzpp.pl/;

NSZZ FiPW – http://www.nszzfipw.org.pl/. 

Bardzo proszę o wypełnienie tzw. metryczki, zamieszczonej w dolnej części ankiety. Dzięki niej będziemy mogli porównać związek udzielanych odpowiedzi z konkretnym miejscem pełnienia służby (garnizonem, województwem, oddziałem, okręgiem). Wiadomo bowiem, że niektóre garnizony/oddziały różnią się od siebie pod pewnymi względami.

Szczególnie ważna jest tu liczba wakatów, mająca zasadniczy wpływ na przeciążenie obowiązkami służbowymi. Ważny jest też parametr stażu służby, od którego chociażby uzależniony jest kształt uprawnienia emerytalnego. W miejscu „zajmowane stanowisko” nie chcemy o wskazywanie konkretnego stanowiska, tylko o odpowiedź, czy jest to stanowisko wykonawcze, czy też kierownicze.

W tej kategorii również mogą być różne odpowiedzi, ale niekoniecznie. Najwięcej zależy bowiem od ilości i wagi problemów oraz nastrojów, jakie im towarzyszą. 

 

W imieniu Federacji ZZ SM 

Przewodniczący 

Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych 

Marcin Kolasa

 

 

Do pobrania :

pdf ikona   - 2018-04-23 - KOMUNIKAT FEDERACJI ZZ SM o ankiecie referendalnej .pdf

pdf ikona   - 2018-04-23 - ANKIETA REFERENDALNA.pdf

word doc   - 2018-04-23 - ANKIETA REFERENDALNA.doc

 word doc   - 2018-04-23 - ANKIETA REFERENDALNA.docx

fzzsm

 

18 / 25 - 03 - 2018 - Nasz związkowiec PÓŁ- MARATOŃCZYK, rozpoczął swój cykl biegów w półmaratonach :) (...)

18 / 25 - 03 - 2018 - Nasz związkowiec PÓŁ- MARATOŃCZYK, rozpoczął swój cykl biegów w półmaratonach :) (...)

   W dniu 18 marca asp. sztab. Dariusz Rybka z KP PSP Krotoszyn , a jednocześnie Nasz związkowiec, rozpoczął swój cykl biegów w półmaratonach. Blisko sześć tysięcy biegaczy wyruszyło  na trasę ONICO Gdynia Półmaraton.

IMG 20180318 094934

    Panowały  trudne warunki, bieg rozpoczął się długim 3 kilometrowym podbiegiem, podbiegów nie brakowało również na trasie, do tego dokuczliwy wiatr bardzo wychładzał mięśnie i mimo świecącego słońca ciężko było  o bicie rekordów. Mimo tych wszystkich przeciwności Darek ustanowił swój rekord życiowy czasem 1.52.26. Warto wspomnieć , że ONICO Gdynia Półmaraton rozgrywany jest jako IAAF Bronze Label Road Race, będąc tym samym w gronie najważniejszych półmaratonów na świecie. Za dwa lata Gdynia będzie gospodarzem Mistrzostw Świata IAAF w Półmaratonie. ! ! ! Impreza odbędzie się 29 marca 2020 roku.

IMG 20180318 121310

     Dzień 25 marca to kolejny start w półmaratonie tym razem 13. PZU Półmaraton Warszawski .  To jeden z największych biegów ulicznych w Polsce i jeden z największych biegów na tym dystansie w Europie. Trasa wiodła przez najbardziej zjawiskowe oraz istotne dla historii Warszawy miejsca. Dobrze przygotowana trasa , wiosenna słoneczna pogoda i dobra dyspozycja Darka dała efekt nowego rekordu życiowego, który wynosi  1.49.32. GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sukcesów i rekordów ! ! !

PART 1521972968040

PART 1521915395597

Image
Image
Image

WSPÓŁPRACUJEMY

Zarząd Główny NSZZ PP

ZER Warszawa

Fundacja SOLIDARNI

solidarni

Aplikacja PLAY GOOGLE

Sklep Ogniowy

sklepogniowy

RSFirewall

WZW NA FACEBOOKU

X na NSZZ PP