ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

WZW NSZZ PP - Wydarzenia

11 - 06 - 2024 - Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251) w zakresie możliwości jednoczesnego pobierania emerytury z systemu zaopatrzenia emerytalnego

11 - 06 - 2024 - Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251) w zakresie możliwości jednoczesnego pobierania emerytury z systemu zaopatrzenia emerytalnego

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej dezyderaty są tworzone przez komisje sejmowe w określonych sprawach i mogą być skierowane do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, Prezesa NIK, Prezesa NBP, Prokuratora Generalnego lub Głównego Inspektora Pracy – (art. 159 ust. 1 regulaminu Sejmu RP). Adresat nie ma prawnego obowiązku wykonania postulatów zawartych w dezyderacie, ale musi zająć wobec nich stanowisko w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dezyderatu, chyba że Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustali inny termin. Odpowiedź rozpatruje komisja. W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszałkowi Sejmu RP wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub przedłożyć Sejmowi RP projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji.

Art. 159. Dezyderat


Dz.U.2022.0.503 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 
1. Dezyderat zawiera postulaty komisji w określonych sprawach i może być skierowany do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prokuratora Generalnego oraz Głównego Inspektora Pracy.
2. Uchwalone przez komisje dezyderaty przedstawiane są przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który przesyła je odpowiednim organom.
3. Marszałek Sejmu może zwrócić komisji uchwalony przez nią dezyderat z umotywowanym zaleceniem ponownego rozpatrzenia sprawy; dezyderat ponownie przez komisję uchwalony Marszałek Sejmu przesyła adresatowi.
4. Organ, pod którego adresem uchwalony został dezyderat komisji, ma obowiązek ustosunkować się do niego i pisemnie powiadomić Marszałka Sejmu o zajętym stanowisku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dezyderatu, chyba że Marszałek Sejmu, na wniosek zainteresowanego organu, po porozumieniu z prezydium komisji, ustali inny termin.
5. Odpowiedzi organów państwowych na dezyderaty oraz informacje tych organów o przebiegu realizacji dezyderatów są rozpatrywane na posiedzeniach komisji.
6. W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszałkowi Sejmu wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub przedłożyć Sejmowi projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji.
 

 

Link do strony petycji sejmowych : https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-775/23

Petycja - https://wielkopolski-zwnszzpp.pl/images/2024.06.11/Opinia%20prawna.pdf

Opinia prawna - https://wielkopolski-zwnszzpp.pl/images/2024.06.11/Petycja%20144-IX-775-23.pdf

 

20 - 05 - 2024 - 24 godzinnym Festiwalu Sportu w Rawiczu (...)

20 - 05 - 2024 - 24 godzinnym Festiwalu Sportu w Rawiczu (...)

Tradycyjnie jak co roku Nasz Związkowy maratończyk Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie asp sztab Dariusz Rybka brał udział w 24 godzinnym Festiwalu Sportu w Rawiczu W tym roku nabiegał 117 km 600 m poprawiając tym samym swój rekord życiowy który wynosił 114 km 800 m Brawo Gratulujemy Szerokości na trasach biegowych.

20 - 05 - 2024 - 24 godzinnym Festiwalu Sportu w Rawiczu (...)

O festiwalu - źródło https://rawicz.pl/miasto-i-gmina/sport/festiwalsportu/

24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu - największe gminne przedsięwzięcie eventowe i jednocześnie jedyne tego typu w Polsce, a nawet w Europie. Z trwającej całą dobę rywalizacji wyłaniani są zwycięzcy sztandarowego biegu sztafetowego Plantami Jana Pawła II, biegu indywidualnego streetballa, maratonu pływackiego, maratonu rowerowego, turnieju piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa ziemnego i nordic walking.

Główną ideą tego złożonego przedsięwzięcia jest popularyzacja aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia oraz promocja rawickich Plant, które są główną areną zmagań tysięcy sportowców (zarówno zawodowców, jak i amatorów). Wszystkim, którzy decydują się na udział w Festiwalu organizatorzy zapewniają szereg atrakcji pozasportowych, które skupione są w tzw. Miasteczku Festiwalowym.

04 - 05 - 2024 - Międzynarodowy Dzień Strażaka (...)

04 - 05 - 2024 - Międzynarodowy Dzień Strażaka (...)

Z okazji nadchodzącego Dnia Strażaka,

satysfakcji z wykonywanych zadań i pełnionej służby.

Wyrazy szacunku i uznania za codzienny trud,

poświęcenie i wielkie serce.

Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności,

zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Radości i uśmiechu

na co dzień dla Was i Waszych bliskich,

w imieniu Zarządu Wojewódzkiego

przesyła

Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

Zbigniew Rogodziński

26 - 04 - 2024 - 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (...)

26 - 04 - 2024 - 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (...)

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym przez MSWiA miniprzewodnikiem „Biało-Czerwona”.

Flaga Polski w tle błękitne niebo z chmurami.

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.

2 maja - poza Dniem Flagi - obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Zapoznaj się z miniprzewodnikiem „Biało-Czerwona”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat propaguje zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem. To w MSWiA powstał specjalny miniprzewodnik „Biało-Czerwona”. Przed Dniem Flagi RP warto przypomnieć sobie te zasady.

Publikacja wskazuje między innymi różnice między flagą a barwami narodowymi. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego  u  góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Powszechny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców obserwujących zawody sportowe jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych. Te ostatnie nie mają określonych proporcji.

Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. poprzez noszenie ich w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu.

Miniprzewodnik MSWiA przypomina, że na terenie RP flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami.

Dzień Flagi  został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Te oraz inne ciekawe informacje związane z polskimi barwami narodowymi znajdują się w miniprzewodniku, który jest dostępny do pobrania.

Miniprzewodnik "Biało-Czerwona"
miniprzewodnik​_bialo​_czerwona.pdf 45.19MB

14 - 04 - 2024 - JUBILEUSZOWY 10 BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH ! ! ! 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ (...)

14 - 04 - 2024 - JUBILEUSZOWY 10 BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH ! ! ! 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ (...)

Jesteście gotowi na Jubileuszowy 10 Bieg Służb Mundurowych w Rzgowie? 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃

24 sierpnia 2024 roku- to data Jubileuszowego 10 Biegu ! ! !

Zapisy ruszają 1️⃣ maja ! ! ! 

👉Pamiętamy o tych, którzy byli z nami od początku, na każdym biegu i przygotowujemy dla nich meeega niespodzianki ! 🎁😀

My już pracujemy nad tym, żeby był to wyjątkowy i niezapomnianym JUBILEUSZOWY 10 BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH ! 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️

http://biegmundurowych.eu/

29 - 03 - 2024 - ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Featured

29 - 03 - 2024 - ŻYCZENIA WIELKANOCNE

🐣 Wesołych Świąt Wielkanocnych 🐣

 

Przewodniczący Wielkopolskiego

Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Pracowników Pożarnictwa

 /-/ Zbigniew Rogodziński