ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

WZW NSZZ PP - Zarząd

wlkp2

 

Przewodniczący - Zbigniew Rogodziński  

V-ce Przewodniczący - Krzysztof Wojtkowiak

V-ce Przewodniczący - Łukasz Kwas

V-ce Przewodniczący - Dariusz Wojcieszak

Sekretarz - Andrzej Drzewiecki

Skarbnik - Tomasz Libert

Członek Zarządu - Piotr Cieśielski

 

zarzad 2018