ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

27 - 03 - 2024 - Powołanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - źródło KW PSP Poznań (...)

27 - 03 - 2024 - Powołanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - źródło KW PSP Poznań (...)

Na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Strużyńskiego.

Oficjalna uroczystość powołania Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyła się 27 marca 2024 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

St. bryg. Jacek Strużyński podczas uroczystości, w obecności wojewody wielkopolskiej Pani Agaty Sobczyk oraz zaproszonych gości, złożył komendantowi głównemu PSP nadbryg. dr. inż. Mariuszowi Feltynowskiemu meldunek o przyjęciu obowiązków wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Po złożeniu meldunku, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP, w swoim przemówieniu podkreślił, że: „Straż pożarna to gotowość do niesienia pomocy i dyspozycyjność 24 godziny na dobę. To nieustanna służba drugiemu człowiekowi. Dlatego równolegle z odbudową kadry będziemy wspólnie realizować wszystkie obowiązki i zadania, które z mocy aktów prawnych spoczywają na Państwowej Straży Pożarnej. Również te nowe, które wkrótce wejdą w życie  w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”.

Na zakończenie uroczystości, komendant główny PSP w przemówieniu okolicznościowym pogratulował nowemu szefowi wielkopolskich strażaków objęcia stanowiska, życząc jednocześnie dobrej współpracy z terytorialnymi organami i instytucjami, a przede wszystkim podległą kadrą.

Film z powołania Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - zespół prasowy KW PSP w Poznaniu

...źródło KW PSP Poznań