ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

30 - 06 -  2022 -  Udział WZW NSZZ PP w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych (...)

30 - 06 - 2022 - Udział WZW NSZZ PP w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych (...)

W dniu 30 czerwca 2022 roku Przewodniczący WZW NSZZ PP Zbigniew Rogodziński

1

wraz z v-ce przewodniczącym Dariuszem Wojcieszakiem

3

brali udział w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych

4

spotkanie dotyczyło rożnych spraw związkowych i sytuacji w kraju w tym : 

2

RDS i informacji dot. TRZECIEGO SYGNAŁU ! ! ! - zobacz art.