ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

21 - 05 - 2023 - Urlop z powodu siły wyższej w nowym Kodeksie pracy (...)

21 - 05 - 2023 - Urlop z powodu siły wyższej w nowym Kodeksie pracy (...)

Kto ma prawo do urlopu od siły wyższej ? - źródło www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

Omawiany urlop będzie przysługiwał nie tylko pracownikom w rozumieniu kp, a więc osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Wśród grup zawodowych, które zyskają prawo do nowego urlopu, odnajdziemy także:

policjantów,
strażaków,
żołnierzy zawodowych,
funkcjonariuszy Straży Granicznej,
funkcjonariuszy Służby Więziennej,
funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.
Urlop od siły wyższej nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt B2B). Oczywiście w tym przypadku pracodawcy mogą zgodzić się na dodatkowe dni wolne od pracy dla swoich podwładnych, jednak nie będą mieli takiego obowiązku.

Cały artykuł na https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-urlop-z-powodu-sily-wyzszej

21 - 05 - 2023 - Urlop z powodu siły wyższej w nowym Kodeksie pracy (...)