ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

09 - 09 - 2022 - Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa (...)

09 - 09 - 2022 - Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa (...)

W dniu 09 września 2022 r  w  Ośrodku Wypoczynkowym "Zbyszko," w Skorzęcinie odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

1aa

3a

Po przedstawieniu sprawozdania przez Przewodniczącego Zarządu oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z działalności Związku Delegaci Zjazdu udzielili absolutorium za okres sprawozdawczy 2018 - 2022.

1a

2a

Po wysłuchaniu sprawozdań i ocenie minionej kadencji przyszedł czas wyborów. Podczas obrad wyłoniono nowe władze Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej NSZZ Pracowników Pożarnictwa na kadencję 2022- 2026 :

3a

4a

5a

6s

7a

8a

Zarząd :

- Przewodniczący - Zbigniew Rogodziński

- V-ce przewodniczący - Krzysztof Wojtkowiak

- V-ce przewodniczący -  Łukasz Kwas

- V-ce przewodniczący - Dariusz Wojcieszak

- Sekretarz                   - Tomasz Bartkowiak

- Skarbnik                    - Tomasz Libert

- Członek zarządu       - Piotr Suszek

 

Komisja rewizyjna :

Przewodniczący            - Adam Zbucki

- V-ce przewodniczący  - Michał Wrembel

- V-ce przewodniczący  - Andrzej Ostrowski