ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

01 - 11 - 2023 - Tragiczny wypadek strażaka PSP - sekc. Bartosza Błyskala, podczas działań w Gdyni...źródło KG PSP (...)

01 - 11 - 2023 - Tragiczny wypadek strażaka PSP - sekc. Bartosza Błyskala, podczas działań w Gdyni...źródło KG PSP (...)

   Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci strażaka PSP sekc. Bartosza Błyskala, płetwonurka Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej KM PSP w Gdańsku.

W środę 1 listopada 2023 roku sekc. Błyskal Bartosz uległ wypadkowi nurkowemu podczas prowadzonych działań na terenie zbiornika wodnego w Gdyni. Został przewieziony do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Strażacy i rodzina objęci zostali opieką psychologa PSP.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego.

Cześć Jego pamięci ! 

1