ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

WZW NSZZ PP - Wydarzenia

07 - 01 - 2016 - Gorąco dziękuję wszystkim ludziom wielkiego serca, za przekazanie w ubiegłym roku dla mnie środków na protezę ! (...)

07 - 01 - 2016 - Gorąco dziękuję wszystkim ludziom wielkiego serca, za przekazanie w ubiegłym roku dla mnie środków na protezę ! (...)

PODARUJ 1 % STRAŻAKOWI  !

ryszard

Ryszard Depczyński, rolnik i Prezes OSP w Przyjmie, funkcjonariusz

PSP w Koninie, w wyniku wypadku straciłem prawą rękę, zakup protezy,

która by pozwoliła mi w miarę normalnie funkcjonować, przekracza moje

możliwości finansowe, dlatego zwracam się z prośbą do ludzi dobrej woli

o dobrowolne wpłaty lub przekazanie 1% od podatku na protezę całego

prawego ramienia. 1% podatku niby tak nie wiele, a pomaga wiele

„nowe ramię dla strażaka"

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych

i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie" w Słupcy KRS 0000212485

(z dopiskiem) „nowe ramię dla strażaka" Dobrowolne wpłaty:

BS w Slupcy 82 8542 0001 0025 4009 0412 8103

(z dopiskiem) „nowe ramię dla strażaka"

22 - 12 - 2015 - Spotkanie opłatkowe NSZZ PP przy KM PSP w Koninie (...)

22 - 12 - 2015 - Spotkanie opłatkowe NSZZ PP przy KM PSP w Koninie (...)

20151222 093708   Spotkanie opłatkowe związkowców

   Niezależnego Samorządnego

   Związku Zawodowego 

   Pracowników Pożarnictwa

   przy KM PSP w Koninie.

 

       Dnia 22 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe członków NSZZ Pracowników Pożarnictwa przy KM PSP w Koninie, któremu przewodniczył kolega Sławomir Janiak.

       W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - kolega Krzysztof Hetman i Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - kolega Zbigniew Rogodziński.

       Spotkanie odbyło się w serdecznej i ciepłej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  uczestnicy wzajemnie podziękowali sobie za współpracę w mijającym 2015 roku oraz złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.

 

*     *     *

10 - 12 - 2015 - Posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - Warszawa/Józefów 09-10 grudnia 2015 r.

10 - 12 - 2015 - Posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - Warszawa/Józefów 09-10 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa - Warszawa/Józefów 09-10 grudnia 2015 roku.

zgnszzpp250

 

KOMUNIKAT

 

            W dniach 09 - 10 grudnia 2015 roku w Warszawie (KG PSP i CNBOP Józefów) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

            Spotkanie rozpoczęto od roboczego podsumowania i omówienia przebiegu obrad Krajowej Konferencji Związku połączonej z uroczystością obchodów 25 lecia NSZZ Pracowników Pożarnictwa, w tym przyjęcia ostatecznego kształtu i sposobu realizacji zgłoszonych wniosków.

Wiodącym tematem tej części obrad był poruszany i dyskutowany podczas Konferencji, problem podstaw prawnych organizowania oraz dopuszczalnych formy akcji protestacyjnych w naszej formacji. Omówiono szczegółowo procedury określone w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorów zbiorowych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnieniu maksymalnej ochrony prawnej osób prowadzących działania protestacyjne, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji i ostatnich akcji protestacyjnych.

Podtrzymano wcześniejsze stanowiska i ustalenia, podkreślając że tylko wspólne działania w walce o poprawę warunków służby, pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych może przynieść wymierne efekty i zakończyć się sukcesem. W dniu 02 grudnia FEDERACJA ZZ SM wystosowała wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z wciąż aktualnymi postulatami Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych Służb Mundurowych ustalonymi z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwość na spotkaniu w dniu 08 października 2015 roku na którym to spotkaniu Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość był reprezentowany przez Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość - pana Mariusza Błaszczaka oraz pana Jarosława Zielińskiego.

W trakcie trwania posiedzenia omówiono dodatkowo następujące tematy:

  • przebieg spotkań (14,16 i 19 października 2015 r.) w/s rozdziału środków finansowych od 01 stycznia 2016 roku + Opinia w/s wielokrotności kwoty bazowej,

                 - NSZZ PP - Nie wnosi uwag + (…)Jednocześnie informujemy że w procesie zbierania opinii, niejednokrotnie wyrażane

    było rozczarowanie co do wysokości planowanych zmian, gdyż proponowana kwota nie równoważy kilkuletniego

    okresu zamrożenia płac.

 - Uważamy iż powyższe działania uwzględniające wzrost uposażenia funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych

    winny być kontynuowane   w latach następnych.

  • sprawozdanie z przebiegu wizyty delegacji Forum ZZ w Berlinie (Ver.di) w dniach 03 do 05 listopada 2015 roku ( szczegóły patrz strona www ),
  • omówiono przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu Forum Związków Zawodowych w 21 grudnia 2015 r. - Wybory Przewodniczącego Forum w związku z tragiczną śmiercią Tadeusza Chwałki,

              - opinia Związku w/s projektu dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do

                kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP (nabór

                do służby),

              - nowy skład organów statutowych FUNDACJI "SOLIDARNI" - II KADENCJA na lata

                ( 2015 - 2018 ),

W trakcie spotkania członkowie i goście Zarządu dopełnili tradycji przełamując się opłatkiem oraz wzajemnie przekazując życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

 

 z koleżeńskim pozdrowieniem

Krzysztof Hetman

(-) Przewodniczący ZG NSZZ PP

 

 

2                      3

 

Do pobrania :

 

pdf ikona - KOMUNIKAT z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa 09-10.12.2015 r. pdf

 pdf ikona- APEL - STANOWISKO WLKP i LUBUSKIEJ FEDERACJI ZZ SM - 07.12.2015 r. pdf

 

*     *     *

14 - 12 - 2015 - APEL – STANOWISKO oraz DECYZJA Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 7 grudnia 2015 roku (...)

14 - 12 - 2015 - APEL – STANOWISKO oraz DECYZJA Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 7 grudnia 2015 roku (...)

 

wlkpzzfsm  LubuskaFedracjaZZSM


APEL – STANOWISKO ! ! !


   Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 7 grudnia 2015 roku. Członkowie naszych Federacji po analizie obecnej sytuacji panującej w środowisku służb mundurowych, apelują do Kolegów Przewodniczących o zwarcie szeregów w walce o poprawę warunków służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Zmiana władzy oraz trwające obecnie prace nad nowelizacją budżetu dają podstawę do podjęcia stanowczych działań, których celem będzie spełnienie postulatów związkowych na które czekają funkcjonariusze i pracownicy naszych służb. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pisze kurtuazyjne pismo do związkowców policyjnych, jednocześnie spotykając się z przedstawicielami Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która w zastawieniu z wielkością FZZSM jest niewielka, nie licząc oczywiście konotacji politycznych, które jak widać będą obecnie bardzo ważne.
Federacja od momentu powstania nigdy nie była i nie powinna być kojarzona z żadną opcją polityczną. Jest to osiągnięcie, które daje nam możliwość zachowania godności i pełnej niezależności w przedstawianiu naszych żądań.

W świetle powyższych faktów członkowie naszej Federacji wyrażają obawę dotyczącą utworzenia Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA, która może być ciałem przewlekłym w działaniu a w konsekwencji nieskutecznym. W naszej ocenie czas pozorowanego dialogu społecznego ze związkami zawodowymi już minął. Oczekujemy konstruktywnych i skutecznych działań, ponieważ tego od nas oczekują członkowie naszych organizacji, którzy nam zaufali.

Problemy w służbach są znane od lat. Czas najwyższy zacząć je rozwiązywać. Tylko bezpośrednie rozmowy na szczeblu Minister MSWiA oraz MS a przedstawicielami poszczególnych kierownictw związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, może przynieść tak oczekiwane działania, których wynikiem będzie spełnienie postulatów związków zawodowych.
Upływający czas działa na naszą szkodę, wykorzystajmy to co przyniosły zmiany na scenie politycznej. Niech Ci co obiecywali funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym zmiany na lepsze, mają teraz szansę na dotrzymanie obietnic podobnie jak to czynią wobec funkcjonariuszy służby celnej.


Szanowni Koledzy !

Jako oddolna struktura reprezentująca ogromną rzeszę funkcjonariuszy i pracowników cywilnych województwa wielkopolskiego i lubuskiego od prawie 3 lat apelujemy do części Was o determinację i konsolidację związków zawodowych działających w służb mundurowych. Postawa niektórych Kolegów nie ma nic wspólnego z otwartością na krytykę oraz strategicznym działaniem, które w przeszłości jak i w obecnej sytuacji politycznej było i jest niezbędne i przez nasze Federacje oczekiwane.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego oraz województwa lubuskiego były i są zawsze gotowe do zdecydowanych wspólnych i skoordynowanych działań w interesie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb. Dotychczas to m.in. nasze oddolne naciski prowadziły do działań protestacyjnych, często spóźnionych, natomiast my byliśmy przez część Kolegów bezpardonowo atakowani, co nigdy nas nie zniechęcało do przypominania władzy związkowej i rządowej o naszym istnieniu i problemach do rozwiązania.

Federacja ma nadzieję, że ten apel będzie ostatnim. Spożytkujmy nasze siły w walce o interesy tych którzy nas wybrali i nam zaufali.


W JEDNOŚCI SIŁA ! ! !


Przewodniczący Przewodniczący Przewodniczący
ZO NSZZ FSG PSG przy NoOSG ZO NSZZ FiPW ZW NSZZ P woj. wlkp.
Tomasz Deszcz Dariusz Grajczyński Andrzej Szary


Przewodniczący Przewodniczący
WZW ZZS „Florian” ZW NSZZ PP
Józef Kuliński Zbigniew Rogodziński


Przewodniczący lubuskiej
Federacji ZZ SM
Dariusz Mieczyński

 

DECYZJA


Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 7 grudnia 2015 roku


1. W ramach rotacyjnego kierowania WFZZSM i LFZZSM od 1 stycznia do końca czerwca 2016 roku pracami Federacji jako jej Przewodniczący kierował będzie Kolega Tomasz Deszcz – Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Krośnie Odrzańskim


2. Federacja dziękuję Koledze Dariuszowi Grajczyńskiemu, Przewodniczącemu ZO NSZZ FiPW za zaangażowanie,

który kierował będzie Federacjami do końca 2015 roku.


3. Od 1 lipca do końca 2016 roku na czele Federacji stanie przedstawiciel wskazany przez ZW ZZS „Florian”.

 

 podpisy

 

W załączeniu:

1. APEL - STANOWISKO WLKP i LUBUSKIEJ FEDERACJI ZZ SM - 07.12.2015 r.pdf

2. DECYZJA WLKP i LUBUSKIEJ FEDERACJI ZZ SM - 07.12..2015 r.pdf

 

*     *     *

12 - 12 - 2015 - Jak co roku w Sklepie Ogniowym rozdajemy kalendarze za darmo ! ! ! (...)

12 - 12 - 2015 - Jak co roku w Sklepie Ogniowym rozdajemy kalendarze za darmo ! ! ! (...)

Jak co roku w Sklepie Ogniowym rozdajemy kalendarze za darmo ! ! !

 

Wspólnie z Zarządem Głównym NSZZ PP oraz z brokerem ubezpieczeniowym MENTOR S.A. przygotowaliśmy samoprzylepny kalendarz zmianowy na rok 2016.

Możesz zamówić kalendarz zmianowy na 2016 rok dla siebie i swoich przyjaciół, dla całej zmiany czy nawet dla całej jednostki. Kalendarz jest samoprzylepny formatu 148 x 105 mm.

Kalendarze rozdajemy za darmo ! ! !

Wystarczy do nas napisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i podać swoje dane adresowe, pod które prześlemy kalendarze.


Tytuł maila - kalendarze2016 

kalendarz

 


Dane proszę podawać w kolejności:

Jednostka organizacyjna

Imię i Nazwisko zamawiającego

ul. nr

Kod pocztowy , miejscowość

ilość kalendarzy


np.

KP PSP ŚREM

Jan Kowalski

Plac Straży Pożarnej 1

63-100 ŚREM

50 szt.

i prosimy tylko w tej postaci ! ! !


Dla jednostek organizacyjnych PSP i OSP wysyłka gratis, osoby prywatne proszę wpłacić na nasze konto 10 1140 20040000 3702 4251 7591 kwotę 3 zł celem pokrycia kosztów wysyłki.

W tytule przelewu proszę podać dane adresowe i ilość kalendarzy, które mamy przesłać.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.


BARDZO, BARDZO ! ! !

prosimy o porozumienie się wewnątrz jednostek i łączenie zamówień ! ! !

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości zamawianych kalendarzy w sytuacji zamówienia bardzo dużej ilości dla jednej jednostki !


 źródło : SKLEP OGNIOWY w Śremie

 

 

 

07 - 12 - 2015 - Posiedzenia Posiedzenia Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego (...)

07 - 12 - 2015 - Posiedzenia Posiedzenia Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego (...)

   W dniu 07 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenia Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych woj. wielkopolskiego.  Gospodarzem spotkania byli związkowcy Służby Więziennej z siedzibą Aresztu Śledczego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu ! ! !

20151207 111612

Z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa udział brali Krzysztof Hetman - Przewodniczący ZG NSZZ PP, Zbigniew Rogodziński - przewodniczący WZW NSZZ PP oraz V-ce Przewodniczący Dariusz Wojcieszak.

Komunikat z spotkania wkrótce ! ! !

20151207 111559