ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

26 - 02 - 2020 -  Zapraszamy na wywiad w Polskim Radiu Program 3 Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu Dariusza Wojcieszaka dotyczący wprowadzenia ustawy o tzw. trzecim sygnale ! ! !  (...)

26 - 02 - 2020 - Zapraszamy na wywiad w Polskim Radiu Program 3 Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu Dariusza Wojcieszaka dotyczący wprowadzenia ustawy o tzw. trzecim sygnale ! ! ! (...)

   Zapraszamy na wywiad w Polskim Radiu Program 3 Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu Dariusza Wojcieszaka dotyczący wprowadzenia ustawy o tzw. trzecim sygnale ! ! !

 

WYWIAD.mp3