ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

22 - 01 - 2019 - Posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni" (...)

22 - 01 - 2019 - Posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni" (...)

   W dniu 22 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin ,,Solidarni. Fundacja której głównym celem jest prowadzenie działalności społecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, emerytów, pracowników poprzez niesienie pomocy materialnej i finansowej dokonała podsumowania i oceny minionej kadencji. W trakcie posiedzenia dokonano wyborów władz i organów Fundacji.

20190122 143025

Zgodnie zapisami  statutu, Przewodniczącym Rady Fundacji ,,Solidarni" wybrany został Krzysztof Oleksak, członkami Rady zostali Krzysztof Hetman i Krzysztof Andura. Rada Fundacji określiła iż Zarząd ma składać się z sześciu członków. Dokonano wyboru i powołania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Fundacji oraz Członków Zarządu Fundacji którymi zostali:

  1. Jacek Piwiński - Prezes Zarządu Fundacji ,,Solidarni".
  2. Radosław Pełka - Wiceprezes Zarządu Fundacji ,,Solidarni".
  3. Piotr Ciosek - Wiceprezes Zarządu Fundacji ,,Solidarni".
  4. Oktawiusz Żebrowski - Członek Zarządu.
  5. Marek Garniewicz - Członek Zarządu.
  6. Bartłomiej Mickiewicz - Członek Zarządu.

Ponadto Rada powołała Zbigniewa Rogodzińskiego na na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji natomiast na członków zostali powołani Cezary Krysiak i Tomasz Łobos. W trakcie posiedzenia podniesiono temat programów ubezpieczeniowych funkcjonujących w PSP, poprawy przepływu informacji, działań jakie winien podjąć Zarząd zmierzających do większego rozpropagowania idei i celów które przyświecają Fundacji ,,Solidarni".

Przewodniczący Rady Fundacji ,,Solidarni”

( - ) Krzysztof Oleksak

 Do pobrania :

pdf ikona - 2019-01-22 - Posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni".pdf