ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

15 - 11 - 2018 - INFORMACJA dotycząca wysłania pisma do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z zapytaniem o celowości tworzenia zestawień strażaków przebywających na L-4 przez KW PSP Poznań oraz natychmiastowa odp. Wielkopolskiego Komendanta (...)

15 - 11 - 2018 - INFORMACJA dotycząca wysłania pisma do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z zapytaniem o celowości tworzenia zestawień strażaków przebywających na L-4 przez KW PSP Poznań oraz natychmiastowa odp. Wielkopolskiego Komendanta (...)

I N F O R M A C J A  ! ! !

"... szukajmy celów, które nas łączą, a nie tych, które dzielą"  

W związku z napływającymi informacjami dotyczących tworzenia imiennych list osób będących na L-4 przez Komendy Powiatowe PSP  i zastraszaniu strażaków, skierowano wystąpienie do WKW PSP w Poznaniu na które otrzymaliśmy ekspresową odpowiedz. Zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, proszę o zgłaszanie ewentualnych ... informacji o dyskryminowaniu strażaków uczestniczących w proteście w związku z przebywaniem przez nich na zwolnieniach lekarskich, które będą zgłaszane w trybie pilnym do WKW PSP w Poznaniu (...) 

 L 4

wkw

 

 

 

Do pobrania :

pdf ikona  -  2018.11.15 - Pismo Przewodniczącego WZW NSZZ Pracowników Pożarnictwa do WKW PSP w Poznaniu dotyczące tworzenia zestawień strażaków przebywających na L-4 .pdf

 

pdf ikona  -  2018.11.15 - Odpowiedź WKW PSP w Poznaniu.pdf